Month: October 2017

ipcamera VS analog

Ipcamera VS Analog cctv

ipcameraIP CAMERA ซึ่งเป็นลักษณะHD-CVIซึ่งเป็นระบบCCTV ที่พัฒนามาใช้งานแทนกล้องCCTV ระบบอนาล็อกเนื่องด้วยกล้องIP CAMERA ระบบอนาล็อกไม่ได้ผลิตเอาเข้ามาวางขายแล้วซึ่งไม่เหมาะสมที่จะนำเข้ามาเลือกติดตั้งหรือวางขายเพราะจะมีปัญหาเวลาCCTV ของคุณเสียจะหาอะไหล่มาเปลี่ยนได้ยากมากเนื่องด้วยไม่มีวางขายแล้วต้องเปลี่ยนมาเลือกใช้เป็นระบบอื่นแทนที่ยังวางจำหน่ายอยู่เช่นCCTV ระบบHD-CVI

การเปลี่ยนระบบกล้องวงจรปิด ต้องหาใช้CCTV ที่ยังผลิตและวางจำหน่ายอยู่เนื่องด้วยจะมีประโยชน์อย่างยิ่งถ้ากล้องIP CAMERA พังซึ่งจะทำให้ท่านหาอะไหล่มาเปลี่ยนได้ง่ายกว่าวิธีการเลือกซื้อกล้องIP CAMERA โดยหยุดผลิตแล้วเช่นCCTV ระบบอนาล็อกถ้าคุณได้ยังเลือกใช้กล้องวงจรปิด ระบบอนาล็อกแนะนำให้เลือกเปลี่ยนมาเลือกใช้ระบบอื่นแทนจะดีกว่าเพราะกล้องIP CAMERA อนาล็อกซึ่งไม่มีอะไหล่ให้เปลี่ยนหรือหาซ่อมแล้วเพราะไม่มีวางจำหน่ายและหยุดผลิตแล้วดังนั้นถ้าใครอยากจะติดตั้งกล้องวงจรปิด ต้องหาใช้ระบบHD-CVIเนื่องจากเป็นระบบใหม่ที่ผลิตเข้ามาแทนที่ระบบอนาล็อกและราคาก็ไม่สูงมากเหมาะที่จะเลือกซื้อมาติดตั้ง

สาเหตุที่หลายๆคนเลือกเปลี่ยนระบบกล้องCCTV เพราะว่าระยะในด้านเลือกใช้งานของกล้องวงจรปิด ที่นานๆไปแล้วย่อมมีอาการเสียหรือใช้งานไม่ได้จำเป็นต้องควรเปลี่ยนระบบไปเลยเนื่องด้วยจะดีต่อการไปหาซื้ออะไหล่เพราะกล้องIP CAMERA ที่ไม่ได้ผลิตมาวางจำหน่ายจะหาอะไหล่มาเปลี่ยนยากมาก (more…)